Integrační činnost a systémová řešení

Vedoucí pracovníci společnosti mají obrovské zkušenosti se zaváděním rozsáhlých IT projektů u velkých společností i ve státní správě. Znalost řešení, spoluúčast na projektu, výběr spolehlivých partnerů, správný odhad pracnosti při zavádění systému i odhad možností zákazníka, přehled nabídky trhu v oblasti softwaru i hardwaru, dodávky a instalace počítačových systémů a sítí, internet, intranet, webové aplikace, vývoj dodaného systému i servisní zajištění provozu, bezpečnost a archivace dat, vhodný výběr a vyškolení pracovníků, vazba systému na systém jakosti ISO 9000-2000 – toto je pouze část našeho know-how získaného aktivním působení na trhu IT po dobu 14 let.

Naši vedoucí pracovníci řešili vývoj, zavádění a provozování různých informačních systémů, školení uživatelů, dodávky hardwaru a počítačových sítí např. pro Transgas, Ministerstvo obrany – generální štáb, GE Capital Multiservis, ČEZ, Ministerstvo vnitra, a další významné společnosti.