O firmě ADP

ADP je společnost, která se od roku 1997 pohybuje na trhu Informačních technologií a má poměrně široký záběr činností, které se týkají softwarových a hardwarových řešení informačních soustav. Zajišťuje programátorské a analytické kapacity pro řešení individuálních i typových projektů, jednou z významných oblastí je zajištění internetových připojení a návazně tvorba webových aplikací.

Hlavní a současně progresivní výrobní program společnosti je univerzální softwarové i hardwarové řešení problematiky úspory energie při vytápění budov pomocí inteligentního systému řízení. Regulace se týká jak běžných zdrojů tepla, jako jsou kotle na tradiční paliva, tak alternativních energetických jednotek: tepelného čerpadla či solárních panelů. Škála nasazení této aplikace je od uživatelů bytů, rodinných domů, hotelů až po administrativní budovy.

Nabízené řešení “Inteligentní dům” s obchodním názvem “Kobra®” reaguje na trvale se zvyšující ceny energií a je v souladu s účastí společnosti na projektu Ministerstva průmyslu a obchodu “Trvalá prosperita” s názvem “Snižování energetické náročnosti budov inteligentními systémy řízení”. Odborné zázemí tohoto projektu zajišťuje další partner, kterým je stavební fakulta ČVUT, katedra TZB. Know-how tohoto řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem PUV 2007-19209.

Součástí celé problematiky úspory energie jsou kromě řízení spotřeby tepla také alternativní zdroje. Právě s instalací tepelných čerpadel či solárních kolektorů má společnost dobré a ekonomicky zajímavé zkušenosti.

Vzhledem k rozsáhlosti záběru je další významnou činností společnosti “Integrace”. Vazbou na projekční kanceláře, dodavatele technologií a montážní firmy zajišťuje jejich komplexní koordinaci, která je završena nasazením vlastní technologie “Inteligentní dům”. Zaštítěním všech výše uvedených aktivit včetně vlastní výroby elektroniky a softwaru může společnost pružně reagovat na signály trhu a nabídnout komplexní řešení za velmi přiznivé ceny.

Z historie společnosti

Společnost ADP CZ, a.s., jejíž historie sahá do roku 1997, vznikla jako dceřiná společnost třech IT firem pohybujících se na trhu informačních technologií. Jednou z nich byla akciová společnost Pragosoft, na jejíž tradice ADP CZ navazuje. Není náhoda, že členové představenstva společnosti ADP CZ mají společnou 10-ti letou historii vedoucích pracovníků právě v Pragosoftu. Nejen v oblasti IT spolupracuje ADP CZ např. s katedrou Technické zařízení budov fakulty stavební ČVUT.

Významným a dlouholetým partnerem společnosti je firma Condata s.r.o, která již řadu let vyvíjí HW i SW technologického řídícího procesoru, který je základem řešení Inteligentního domu. Právě vlastní investice do realizace Inteligentního domu v obci Nebřich je modelovým projektem zastřešeným odborným zázemím vysoké školy.

Představenstvo společnosti

Ing. Petr Brůha

předseda představenstva a akcionář společnosti ADP CZ

fotografie - Petr Brůha

V roce 1990 založil jednu z prvních akciových společností v Československé republice, Pragosoft, a.s. V čele společnosti působil několik let jako ředitel a předseda představenstva, později funkci ředitele předal svým kolegům. Předsedou představenstva a aktivním členem vedení zůstal po dobu 12-ti let až do akvizice a fúze s jinou společností. Je spoluzakladatelem společnosti ADP CZ, která vytváří kontinuitou v jeho působení a v jejímž vedení v různých funkcí působí od jejího vzniku v roce 1997.

 

Ing. Martin Celba

místopředseda představenstva, akcionář a ředitel společnosti

fotografie - Martin Celba

Od roku 1992 působil jako člen a místopředseda představenstva v akciové společnosti Pragosoft a dodnes je blízkým spolupracovníkem a přítelem Ing. Brůhy. V pozici vedoucího pracovníka a spoluzakladatele ADP CZ je od samého počátku vzniku společnosti v roce 1997. V posledních letech mimo jiné působí i v řadě dalších společností kde úspěšně uplatňuje své zkušenosti vedoucího pracovníka s citem pro finanční management.