Kdo jsme?

ADP je společnost, která se od roku 1997 pohybuje na trhu informačních technologií a má poměrně široký záběr činností. Zajišťuje programátorské a analytické kapacity pro řešení individuálních i typových projektů v oblasti výpočetní techniky, zabývá se webovými aplikacemi a v neposlední řadě koordinací různých profesí v prostředí IT a energetiky.

Námi nabízené služby

Novinky

Proč my?

Hlavní a současně progresivní výrobní program společnosti je univerzální softwarové i hardwarové řešení úsporného vytápění budov. Firma vyvinula inteligentní systém řízení otopných soustav včetně integrace alternativních zdrojů vytápění. Škála nasazení této aplikace je od uživatelů bytů, rodinných domů, hotelů až po administrativní budovy. Nabízené řešení “Inteligentní dům ” s obchodním názvem “Kobra®” reaguje (s podporou státu) na trvale se zvyšující ceny energií. Zázemí tohoto projektu zajišťuje též odborný partner, kterým je stavební fakulta ČVUT, katedra TZB a know-how řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem PUV 2007-19209.

Zaštítěním všech výše uvedených aktivit včetně vlastní výroby elektroniky a softwaru může společnost pružně reagovat na signály trhu a nabídnout komplexní řešení za velmi příznivé ceny.

ADP je společnost, která se od roku 1997 pohybuje na trhu Informačních technologií a má poměrně široký záběr činností, které se týkají softwarových a hardwarových řešení informačních soustav. Zajišťuje programátorské a analytické kapacity pro řešení individuálních i typových projektů, jednou z významných oblastí je zajištění internetových připojení a návazně tvorba webových aplikací.

Hlavní a současně progresivní výrobní program společnosti je univerzální softwarové i hardwarové řešení problematiky úspory energie při vytápění budov pomocí inteligentního systému řízení. Regulace se týká jak běžných zdrojů tepla, jako jsou kotle na tradiční paliva, tak alternativních energetických jednotek: tepelného čerpadla či solárních panelů. Škála nasazení této aplikace je od uživatelů bytů, rodinných domů, hotelů až po administrativní budovy.

Nabízené řešení “Inteligentní dům” s obchodním názvem “Kobra®” reaguje na trvale se zvyšující ceny energií a je v souladu s účastí společnosti na projektu Ministerstva průmyslu a obchodu “Trvalá prosperita” s názvem “Snižování energetické náročnosti budov inteligentními systémy řízení”. Odborné zázemí tohoto projektu zajišťuje další partner, kterým je stavební fakulta ČVUT, katedra TZB. Know-how tohoto řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem PUV 2007-19209.

Součástí celé problematiky úspory energie jsou kromě řízení spotřeby tepla také alternativní zdroje. Právě s instalací tepelných čerpadel či solárních kolektorů má společnost dobré a ekonomicky zajímavé zkušenosti.

Vzhledem k rozsáhlosti záběru je další významnou činností společnosti “Integrace”. Vazbou na projekční kanceláře, dodavatele technologií a montážní firmy zajišťuje jejich komplexní koordinaci, která je završena nasazením vlastní technologie “Inteligentní dům”. Zaštítěním všech výše uvedených aktivit včetně vlastní výroby elektroniky a softwaru může společnost pružně reagovat na signály trhu a nabídnout komplexní řešení za velmi přiznivé ceny.

Z historie společnosti

Společnost ADP CZ, a.s., jejíž historie sahá do roku 1997, vznikla jako dceřiná společnost třech IT firem pohybujících se na trhu informačních technologií. Jednou z nich byla akciová společnost Pragosoft, na jejíž tradice ADP CZ navazuje. Není náhoda, že členové představenstva společnosti ADP CZ mají společnou 10-ti letou historii vedoucích pracovníků právě v Pragosoftu. Nejen v oblasti IT spolupracuje ADP CZ např. s katedrou Technické zařízení budov fakulty stavební ČVUT.

Významným a dlouholetým partnerem společnosti je firma Condata s.r.o, která již řadu let vyvíjí HW i SW technologického řídícího procesoru, který je základem řešení Inteligentního domu. Právě vlastní investice do realizace Inteligentního domu v obci Nebřich je modelovým projektem zastřešeným odborným zázemím vysoké školy.

Kontaktujte nás

V případě jakéhokoli dotazu nebo poptávky našich služeb prosím využijte kontaktní formulář nebo nás kontaktujte pomocí e-mailu či telefonu.

Název firmy
ADP CZ, a.s.

Sídlo firmy
Na Groši 1344/5a, Praha 10, 102 00

IČO
256 29 425

ADP CZ, a.s. 2023