Kdo jsme?

ADP je společnost, která se od roku 1997 pohybuje na trhu informačních technologií a má poměrně široký záběr činností. Zajišťuje programátorské a analytické kapacity pro řešení individuálních i typových projektů v oblasti výpočetní techniky, zabývá se webovými aplikacemi a v neposlední řadě koordinací různých profesí v prostředí IT a energetiky.

Námi nabízené služby

Integrační činnost a systémová řešení

Vedoucí pracovníci společnosti mají obrovské zkušenosti se zaváděním rozsáhlých IT projektů u velkých společností i ve státní správě. Znalost řešení, spoluúčast na projektu, výběr spolehlivých partnerů, správný odhad pracnosti při zavádění systému i odhad možností zákazníka, přehled nabídky trhu v oblasti softwaru i hardwaru, dodávky a instalace počítačových systémů a sítí, internet, intranet, webové aplikace, vývoj dodaného systému i servisní zajištění provozu, bezpečnost a archivace dat, vhodný výběr a vyškolení pracovníků, vazba systému na systém jakosti ISO 9000-2000 – toto je pouze část našeho know-how získaného aktivním působení na trhu IT po dobu 14 let.

Naši vedoucí pracovníci řešili vývoj, zavádění a provozování různých informačních systémů, školení uživatelů, dodávky hardwaru a počítačových sítí např. pro Transgas, Ministerstvo obrany – generální štáb, GE Capital Multiservis, ČEZ, Ministerstvo vnitra, a další významné společnosti.

Novinky

Proč my?

Hlavní a současně progresivní výrobní program společnosti je univerzální softwarové i hardwarové řešení úsporného vytápění budov. Firma vyvinula inteligentní systém řízení otopných soustav včetně integrace alternativních zdrojů vytápění. Škála nasazení této aplikace je od uživatelů bytů, rodinných domů, hotelů až po administrativní budovy. Nabízené řešení “Inteligentní dům ” s obchodním názvem “Kobra®” reaguje (s podporou státu) na trvale se zvyšující ceny energií. Zázemí tohoto projektu zajišťuje též odborný partner, kterým je stavební fakulta ČVUT, katedra TZB a know-how řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem PUV 2007-19209.

Zaštítěním všech výše uvedených aktivit včetně vlastní výroby elektroniky a softwaru může společnost pružně reagovat na signály trhu a nabídnout komplexní řešení za velmi příznivé ceny.

Kontaktujte nás

V případě jakéhokoli dotazu nebo poptávky našich služeb prosím využijte kontaktní formulář nebo nás kontaktujte pomocí e-mailu či telefonu.

Název firmy
ADP CZ, a.s.

Sídlo firmy
Na Groši 1344/5a, Praha 10, 102 00

IČO
256 29 425

ADP CZ, a.s. 2023